مدیریت پروژه ، و برنامه ریزی عملیاتی ( اجرائی )

پروژه ها : برنامه های عملیاتی ، و برنامه های اجرائی اداری

مدیریت پروژه ، و برنامه ریزی عملیاتی ( اجرائی )

پروژه ها : برنامه های عملیاتی ، و برنامه های اجرائی اداری

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است


اهداف و وظایف عمومی دولت

 

اهداف و وظایف عمومی دولت را « تامین عادلانه رفاه اجتماعی » (6) یا به صورتی موجز تر از این « خدمت » به ملٌت دانسته اند * . بنابر این مدیریت پروژه در دولت ، که شامل هر بخش مشخص از اجرای فرامین و برنامه کلان دولت و در واقع یک « مدیریت اجرائی » است ، با « مدیریت پروژه » در بخش خصوصی تفاوت هائی اساسی می یابد .

مدیریت پروژه در بخش خصوصی و در قلمرو « مدیریت بازرگانی » و « مدیریت صنعتی » بیشتر به منظور تولید خدمات و کالاها ، ساخت و ساز ، و...به ویژه بیشتر در جهت کسب حد اکثر « سود » ممکن است ؛ و طبیعتا" بیشتر با معیارهائی اقتصادی - فنی ارزشیابی می شود .

مدیریت پروژه در بخش عمومی ( دولتی ) و شبه عمومی ( شهرداری ها و.... ) ، به خصوص در بخش دولتی چون در خدمت به ملٌت در پی کسب « سود » نیست و در واقع اهدافی اجتماعی - سیاسی - فرهنگی دارد نیاز به ارزشیابی هائی بیشتر اجتماعی دارد و کم تر اقتصادی .

* از نظر علمی خدمت به ملل دیگر خواه به اراده دولت بر سریر قدرت و خواه به اشاره ابر قدرت های جهانی و در مسیر استکبار آنها باشد در جهت تحکیم جایگاه دولت است و ، و اگر نامی دیگر نیابد ، خدمت به ملٌت محسوب نمی شود .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۲۰:۲۵
علیرضا آیت اللهی


مدیریت پروژه چیست ؟


مدیریت پروژه ، مدیریت برنامه ، یا مدیریت مبتنی بر برنامه (1) که از دهه ی 1950 ، و قبل از همه در صنایع هوائی - فضائی - نظامی متداول شده است (1) مبحثی است که ریشه در مهنذسی سیستم ها (3) ، اقتصاد مهندسی (4) ، مدیریت مهندسی ، سازمان مهندسی یا سازمان پروژه ای (5) و نیز مدیریت تولید دارد .

موضوع مدیریت پروژه در مدیریت دولتی یا به طور کلی مدیریت عمومی ، به ویژه در سطوح مدیریت ها ی میانی یا مدیریت های اجرائی ، علاوه بر اتکاء بر « مدیریت مبتنی بر برنامه » ، مربوط به اهداف و وظایف عمومی دولت از یک طرف ، و نوع سازمان و سازماندهی مؤثر در انجام وظایف و بهترین راه رسیدن به هدف ها از طرف دیگر است .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۳۴
علیرضا آیت اللهی