مدیریت پروژه ، و برنامه ریزی عملیاتی ( اجرائی )

پروژه ها : برنامه های عملیاتی ، و برنامه های اجرائی اداری

مدیریت پروژه ، و برنامه ریزی عملیاتی ( اجرائی )

پروژه ها : برنامه های عملیاتی ، و برنامه های اجرائی اداری

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعیین اهداف» ثبت شده است

 غالب پروژه ها در تهیه و اجرای پروژه دارای مراحل یا فرایندی مشابه و تقریبا" واحد هستند که به طور کلٌی به صورت زیر می باشند :

- مطالعات وضع موجود ، شناخت مسائل و نیازها

- تعیین اهداف ( غالبا" کوتاه مدٌت )

- تهیه طرح یا طرح هائی کلٌی

- شناخت امکانات و تنگناهای موجود در راه رسیدن به هدف مورد نظر

- ارزشیابی طرح های ممکن

- تهیه طرح

- برنامه ریزی تفصیلی ( عملیاتی : شامل شناسائی فعالیت های لازم – تهیه جدول زمانبندی آنها – تخمین کلٌ مدٌت لازم برای اجرای پروژه بنا به فنون خاصٌ پروژه به خصوص پرت یا سی . پی . ام )

- تعیین مسؤولیت ها در اجرای پروژه ( سازماندهی و ترسیم چارت سازمانی پروژه ، گزینش و استخدام نیروی انسانی لازم ، لیجاد هماهنگی بین نیرو ها و بخش ها )

- نظارت بر جریان پیشرفت پروژه ؛ و کنترل آن

- نظارت بر هزینه پروژه (15)

- ارزیابیِ نتیجه ( عملکرد ) پروژه در نهایت توسط مدیریت عالی ( استراتژیکی ) بخش خصوصی یا نیمه عمومی یا دولتی سفارش دهنده پروژه و در صورت دولتی بودن یا تعلق به شهرداری و امثال آنها در « ستاد خاصٌ آن برنامه » و در مدیریت دولتی ایران نهایتا" در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (16) . ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۴ ، ۱۱:۱۴
علیرضا آیت اللهی

 


فرآیند پروژه


پروژه ، همیشه ، در همه جا ، و در همه حال دارای فرایندی واحد نیست ؛ به ویژه در مدیریت دولتی که مطالعات و تشخیص نیاز ها ، تعیین اهداف ، تدوین استراتژی ها و خط مشی های کلٌی از سوی مدیریت عالی ( استراتژیکی ) کشور صورت گرفته امکانات و تنگنا ها را در چهارچوب قانون بودجه تدوین می کنند بخش قابل توجهی ازبرنامه ریزی پروژه ، لااقل تا مرحله تعیین هدف ، قبلا" صورت می گیرد و مدیریت پروژه ، بسیار بیش از بخش خصوصی ، به وظایف اجرائی آن ، یعنی ارزشیابی طرح ها ( در اینجا با اتکاء بر معیارهای اجتماعی ) ، به ویژه برنامه ریزی تفصیلی و نظارت و کنترل محدود می شود . با این وجود غالب پروژه ها دارای فرایندی مشابه هستند که ما این فرایند را در بخش بعد می آوریم .

فرآیند پروژه ، مدیریت دولتی ، تشخیص نیازها ، تعیین اهداف ، تدوین استراتژی ها ، تعیین خط مشی ها ، مدیریت عالی ، امکانات ، تنگناها ، ارزشیابی طرح ها 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۴ ، ۱۱:۱۷
علیرضا آیت اللهی