مدیریت پروژه ، و برنامه ریزی عملیاتی ( اجرائی )

پروژه ها : برنامه های عملیاتی ، و برنامه های اجرائی اداری

مدیریت پروژه ، و برنامه ریزی عملیاتی ( اجرائی )

پروژه ها : برنامه های عملیاتی ، و برنامه های اجرائی اداری

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پروژه» ثبت شده است


پروژه


پروژه ، تعدادی از فعالیت های به هم پیوسته است که بر اساس یک برنامه ( زمانبندی ) اجرا می شود تا در طول مدتی ( غالبا" کوتاه ) با آغاز و انجامی مشخص ، به هدفی معین دست یابد (10) .

مدیر پروژه مسؤول شناخت نیاز ها – تعیین اهداف – انتخاب مناسب ترین طرح – برنامه ریزی تفصیلی – تعیین مسؤطلیت ها – نظارت بر پیشرفت و هزینه پروژه (11) و به ویژه اجرای موفقیت آمیز آن (12) تا رسیدن به هدف تعیین شده است . بنابر این وی به جای این که مدیر یک سازمان پایدار باشد مدیر برنامه ای برای رسیدن به یک هدف معین است ؛ و چون غالب سازمان ها نیز هدف یا اهداف مشخصی دارند که مکررا" در رسیدن به آن ها فعالیت کرده به تناوب به آن دست می یابند در تفاوت گذاری بین اداره سازمان و اداره پروژه می توان گفت که مدیر پروژه مسؤول فعالیت هائی یکباری و نسبتا" مستقل از سایر فعالیت ها برای رسیدن به یک هدف مشخص است که پس از رسیدن به هدف کاملا" خاتمه یافته تکرار نمی شوند ؛ و از این رو عنوان مدیریت پروژه با فنٌ برنامه « ارزشیابی و تجدید نظر در آن » یعنی پرت ( پی . ئی . آر . تی ) که برنامه ای یکباری است(13) عجین شده است .

مدیریت پروژه به معنی مطالعه یا مجموعه علوم و فنون مربوط به مدیریت پروژه ها است (14) . فرایند پروژه را شاید بتوان به صورت فعالیت ها و وظایفی پیوسته به عنوان تعریفی تفصیلی از پروژه و اهداف و وظایف آن تلقی کرد .


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۴ ، ۱۰:۱۱
علیرضا آیت اللهی


سازماندهی بر مبنای پروژه یا طرح


سازماندهی بر اساس پروژه یا طرح را اصولا" از مؤثر ترین ابزار مدیریت شمرده اند . در این گونه از سازماندهی ، به تعداد پروژه های موجود سازمان ، واحد هائی مستقل تشکیل می شود . این واحد ها قادرند بدون آنکه احتیاجی به سایر واحد ها و از آنجمله واحد های پشتیبانی نظیر « امور اداری » ، « امور مالی » و... داشته باشند مستقلا" فعالیت کنند .

مهم ترین مزایای اینگونه سازماندهی ، کاهش دادن مسائل مربوط به رعایت سلسله مراتب اداری و تاخیر در ارتباطات است – اگر چه در عوض نمی تواند تمام متخصصان را به صورت تمام وقت در اختیار داشته باشد ( زیرا فقط گاهگاهی به خدمت فلان متخصص نیاز داشته وی را به صورت پاره وقت ، قراردادی ، یا نظایر آنها استخدام می کند ) .

به دلیل کوتاهی مدٌت اجرای طرح ، استخدام دراز مدت و رسمی متخصصان امکانپذیر نیست ؛ حال آنکه مستخدمان ، به ویژه متخصصان ، نا امنی شغلی را به سختی تحمل می کنند  ؛ و رغبت آنان به همکاری با یک « سازمان انسجام یافته بدون محدودیت طول عمر » است .

در رفع مسائل فوق الذکر در سازمان مبتنی بر طرح یا اصولا" مبتنی بر برنامه ، ماتریسی را ابداع کرده اند که آن نیز به دلیل فرماندهی دوگانه در هر واحد ،ایده آل نمی نماید (9) .

با اینهمه هنوز هم سازماندهی بر مبنای پروژه به دلیل حلٌ مسائل سلسله مراتبی – ارتباطی و صرفه جوئی هائی که در خود دارد ، به ویژه در امور فنٌی – اقتصادی تر نه تنها یکی از مؤثر ترین ابزار مدیریت شناخته شده است ، بلکه گاه راهی جز اجرای پروژه در سازمان خاص خود برای رسیدن به هدف یا اهداف مورد نظر وجود ندارد .


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۴ ، ۰۸:۳۱
علیرضا آیت اللهی